Verkkosaaren-talon arkkitehti valittu

Verkkosaaren ryhmärakennuttajat ovat valinneet talonsa suunnittelijaksi helsinkiläisen arkkitehtitoimiston Sarlin+Sopanen.

Suunnittelu kilpailutettiin. Kilpailutukseen osallistui yhdeksän arkkitehtitoimistoa, joista asukkaat äänestivät ensin kolme jatkoon. Tavattuaan kaikkien kolmen toimiston arkkitehdit asukkaat valitsivat suunnittelijakseen Sarlin+Sopasen.

Valintaan vaikutti muun muassa myötäsuunnittelun sisällyttäminen projektiin: tätä taloa suunnitellaan jo nyt (09/2016) 18 kotitalouden voimin, mikä poikkeaa varsin paljon ns. normaalin kerrostalon suunnittelusta.

Hankkeeseen mukaan tulevat pääsevät ensi töikseen täyttämään suunnittelun apuna käytettävät kyselyt, joissa kukin ruokakunta kertoo toiveensa liittyen

  1. omaan asuntoon
  2. talon yhteistiloihin

Ruokakuntakohtaisilla kyselyillä varmistetaan, että kaikki hankkeessa mukana olevat saavat äänensä kuuluviin suunnittelussa. Mitä aikaisemmin liittyy mukaan, sitä useampaan asiaan pääsee vaikuttamaan!